Tiedotteet

Vuosikokous lauantaina 19.8.2023 KLO 12.30

YLEINEN 07.08.2023 09:36

LAHTI YUKO AIKIKAIN
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

LAUANTAINA 19.8.2023 KLO 12.30
VÄINÄMÖISENTIEN DOJO, VÄINÄMÖISENTIE 2, LAHTI

KOKOUKSEN ASIALISTA
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6. Esitetään Sääntömuutosehdotus https://www.lahtiyukoaikikai.net/saantoehdotukset-2023/
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
10. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12. Käsitellään muut jäsenistön hallitukselle viikkoa ennen kokousta esittämät asiat
(Käsiteltävät asiat pyydetään esittämään etukäteen sähköpostitse info@lahtiyukoaikikai.net )
13. Päätetään kokous

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
LYA:n hallitus

 

Tiedotteet