Tiedotteet

Väinämöisentien dojo edelleen suljettuna

YLEINEN 12.01.2022 22:35

Väinämöisentien dojo on edelleen suljettuna.
Dojolla saa harjoitella vain, jos kysymyksessä on ammattiurheilu, vuonna 2003 tai sen
jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoiminta tai muu AVI:n sulkemista
koskevassa päätöksessä mainittu poikkeus. Muut harjoitukset on peruutettu, kunnes
määräykset mahdollistavat harjoittelun jatkamisen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 11.1.2022 päätökset, joilla jatketaan myös Päijät-
Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen
sulkumääräystä. Aiemmalla, 28.12.2021 annetulla päätöksellä on määrätty asiakas-,
osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi, jotta koronaviruksen leviämistä saadaan hidastettua.
Määräys koskee myös yksityisten toimijoiden urheilu- ja liikuntakäytössä olevia tiloja, jotka
on tarkoitettu joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun
vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat
sisäliikuntatilat.

Päätös tilojen sulkemisesta ei kuitenkaan koske muun muassa ammattiurheilemista tai
vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa.

Sulkeminen koskeva päätös koskee myös Väinämöisentien dojoa. Mikäli toiminta ei ole
päätöksen poikkeuksien piirissä, dojo ei ole käytössä mainittuna aikana.

Harjoittelu jatkuu, kun määräykset sen sallivat. Avaamisesta tiedotetaan erikseen.

 

Tiedotteet